Mi ebben hiszünk!

Együtt, minden ember számára, megadhatjuk az otthon lehetőségét. Meggyőződésünk, hogy a hajléktalanság megelőzhető. Ehhez elengedhetetlen a közös összefogás. Nem hiszünk abban, hogy a hajléktalanság egy választás. Az addikció, a szegénység, a mentális betegségek vagy egy-egy nem várt életesemény nem egy döntésen alapul. Gondolj csak bele.

Számunkra elfogadhatatlan, ha egy gyermeknek nincs hol aludnia, nincs mit ennie, nem kap a fejlődéséhez minőségi oktatást, ha nem játszhat önfeledten, ha a családjának anyagi helyzete miatt kirekesztődik. Fontosnak tatjuk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, iskolarendszerből való kihullásának megelőzése elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősen gondolkodjunk társadalmunk jövőjéről. 

Hiszünk benne, hogy a megoldást kereső, nem az okokat firtató, nem az érdemességet boncolgató, a gyengeségekre összpontosító, hanem a meglévő és kapacitálható erőforrásokra koncentráló segítő hozzáállás az, ami egy élhetőbb, emberibb társadalom felé visz minket, hiszen minden ország gazdagsága abban mutatkozik meg, hogy a szegényei hogyan élnek.

1.000 Ft
Napi tea adag 20 fő részére.
2.000 Ft
Egy hajléktalan ember heti reggelije.
5.000 Ft
Egynapos rehabilitációs program egy fő részére.
10.000 Ft
Egy havi vitamin 10 fő részére.
20.000 Ft
Tíz kórházi csomag ára.
100.000 Ft
Két  fő támogatott foglalkoztatása egy hónapig.

Miért dolgozunk?

Napjainkban a hajléktalanságot újratermelő társadalmi jelenségek (az elszegényedés, a munkanélküliség, a lakhatási nehézségek, a lakásvesztés, az alkohol- és a drogfogyasztás miatt megjelenő viselkedészavarok) felerősödtek. Ezek a családi konfliktusok közvetlen kiváltó okaiként jelentkezve gyakran hajléktalansághoz vezetnek. Az egyre növekvő hajléktalanság, a hatékonyság követelményét támasztja a hajléktalanellátás minden szereplőjével szemben. A hatékonyság növekedését döntően az új lehetőségek keresésével, a meglévő programok fejlesztésével érhetjük el. A változás a megújulás létfontosságú ahhoz, hogy “ versenyképes” kiút lehetőségeket tudjunk biztosítani ügyfeleinknek.

Célunk egy egyénre szabott, szociális diagnózis alapú ellátás működtetése, ami az alapokon túlmenően, komplexen próbálja hajléktalan ügyfeleink lakhatási nehézségei mellett megjelenő egyéb pszichiátriai, fizikai, pszichofiziológiai problémáik megoldását támogatni,egzisztenciális jóllétüket növelni, szociális kompetenciáikat fejleszteni.

Minden hajléktalanellátó intézményünk koedukált és szolgáltatásaink térítésmentesek.

Rehabilitációs részleg
A rehabilitációs programot 3 részből építettük fel.
1. munkaterápiás célzatú foglalkoztatás
Általánosságban elmondható, hogy ügyfeleink életvitelükből kifolyólag nincsenek hozzászokva a kötöttségekhez, a keretekhez, a konkrét célok sikeres megvalósításához. A munkaterápia célja az idő strukturálása, az alkotó aktivitáshoz való hozzászokás, az ezáltali megbecsülés megtapasztalása, a kompetencia érzés újra történő kialakítása és ezen keresztül az önmagukba vetett hit növelése.
2. mentálhigiénés gondozás – egyéni és csoportos
Fokozott figyelmet fordítunk lakóink mentális állapotának javítására, amit egyéni (mentálhigiénés szakember által) és csoportos foglalkozásokon keresztül igyekszünk elérni. Intézményünkben jelenleg több csoport is működik, ilyen például a művészeti foglalkozás, a női csoport, az olvasókör. Célunk, hogy ezen foglalkozások repertoárját folyamatosan bővítsük (pl.: filmklub, dialógus csoport stb.), így minél szélesebb választékot biztosítva ügyfeleinknek.
3. közösségi szociális munka.
A közös időtöltés fókuszában a közösségépítés, az egymáshoz kapcsolódás megtapasztalása áll. Az élményterápia alapú programok (pl.: kirándulások, főzések, állatkerti és múzeumlátogatások) szélesítik lakóink látókörét, aktivitásra ösztönzik őket, még nagyobb teret biztosítanak a pozitív érzelmek (pl.: öröm, izgalom, kompetencia stb.) megjelenésének. A közösségi élmény erősítheti a társas támogatás megélését, ami a pozitív adaptációs stratégiák megjelenésének kedvez.
A rehabilitációs program 20 férőhellyel működik.

A hajléktalan emberekkel végzett szakmai munka irányai

Nappali Melegedő
A nappali melegedőnkben lehetőség van napközbeni tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre és közösségi együttlétekre szolgálóhelyiség. A szociális munkások, szociális- és mentális gondozást nyújtunk, különböző szabadidős tevékenységeket, foglalkozásokat szervezünk. Célcsoportunk elsősorban a budai kerületben, az aluljárókban, a köztereken, erdőkben,illetve a pályaudvarokon életvitelszerűen tartózkodó, „utcán élő” hajléktalan emberekből  tevődik össze. Természetesen nem csak ezekből a kerületekből fogadunk segítséget kérő embereket. Megpróbálunk elmozdulni a „nappali melegedés” lehetőségének egyszerű biztosításától egy komplex szociális szolgáltatás felé ezzel segítve a hozzánk forduló embereket abban, hogy a hajléktalanságból kivezető utat megtalálják.

Betegszoba
A betegszobás elhelyezés olyan hajléktalan emberek számára nyújt 24 órás szolgáltatást, akik egészségügyi állapotuknál fogva, hosszabb-rövidebb ideig orvosi ellátásra szorulnak, de nem igényelnek kórházi ellátást, valamint klasszikus lábadozós elhelyezésük sem indokolt. Hetente kétszer házi orvosi rendelés, valamint naponta ápoló személyzet áll az itt lakók rendelkezésére. Szoros kapcsolatban állunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téren található egészségügyi centrumával.
A betegszoba 34 férőhellyel működik.

60 +
A 24 órás ellátást nyújtó, térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás célcsoportja a különböző forrásokból származó jövedelemmel rendelkező, 60 évnél idősebb hajléktalan férfiak és nők.
A 60+os részleg 25 férfi és 9 női férőhellyel, illetve 2 darab páros szobával rendelkezik.

Speciális Éjjeli Menedékhely
Ezen a részlegen olyan ügyfelekkel dolgozunk, akik szeretnének az éjjeli menedékhelyhez képest más minőségű szolgáltatást (addiktológia, pszichiátria, átmeneti szálló) igénybe venni, de ahhoz, hogy ezeket a céljaikat elérjék, hosszú távú esetkezelésben érdemes részt venniük. A részlegen kis létszámú, öt-hat ágyas szobákban helyezzük el az ügyfeleket, az elhelyezést igyekszünk szociális profil szerint megoldani.
A speciális éjjeli menedékhely 55 férőhellyel működik.

Mit adunk mi?

A teljesség igénye nélkül alapellátás keretein belül: fürdés, mosás, szárítás, étkezés, ételmelegítés, telefonálási lehetőség, internet használat, szállás.

A szociális munka eszközeivel: munkaterápiás célzatú foglalkoztatást, mentálhigiénés gondozást egyéni és csoportos formában, közösségi szociális munkát, élményterápia alapú programokat.

Egészségügyi ellátást: orvosi rendelést, egészségügyi ápoló személyzetet, ingyenes gyógyszerelést.

Minden intézményben 24 órás nyitva tartást, és napi kétszeri étkezést biztosítunk.

Események, hírek

Ha munka van, minden van

Rend a lelke mindennek: rehabilitációs programunkba bevont ügyfeleink heti rendszerességgel takarítják a környék közterületeit (busz és villamos megállót, illetve a szállás környékét és az ide vezető utakat), ennek köszönhetően látványos minőség javuláson mutatkozott meg környéken. Reméljük, hogy az itt lakó nem a hajléktalan emberek is felfigyeltek erre.

Kertelünk: ügyfeleink gondozzák a Menedékház Alapítványhoz tartozó konyhakertet, rendben tartják a pályázati úton nyert földet, ott mezőgazdasági munkálatokat folytatnak. Célunk az így megtermelt idényzöldségek eladása, a bevétel visszaforgatása (pl.: jövő évi vetőmagok, eszközök vásárlásába), ennek eredményeképpen pedig egy önfenntartó program kialakítása.

Hajléktalanok az otthontalanokért: hetente egyszer a programba bevont ügyfeleink a budaörsi Zöld Sziget Állatmenhelynek segítenek, ezzel is támogatva a menhely tevékenységét.

Sorstárssegítés: a nálunk élő hajléktalan emberek feladataik közé tartozik még idősebb, elesettebb, szorosabb felügyeletet igénylő hajléktalan társaik egészségügyi vizsgálatokra történő kísérete, kórházbeli látogatásuk.

Még több hír!

 

 

Kapcsolat

Menedékház Alapítvány
Budapest
Muskétás utca 1. 7-8. épület
1112

Nappali Melegedő és Speciális Éjjeli Menedékhely
Email: nappaliejjeli@menedekhaz.hu
Telefon:+36 30 501 9957
Rehabilitációs Részleg
Email: balogh.hajnalka@menedekhaz.hu
Telefon:+36 70 623 4917
Betegszoba
Email: orszagdori@menedekhaz.hu
Telefon:+36 30 339 2214
60+
Email: dienes.angela@menedekhaz.hu
Telefon:+36 30 527 8700

Osvald Ferenc

Feri, 2018 óta dolgozik alapítványunknál, mint a hajléktalanellátással foglakozó, integrált formában működő intézmény vezetője. Az ellátási formát igénybevevő rászorulók szükségletei meglehetősen szerteágazóak, így az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásaink is igénylik a folytonos megújulást, innovációt, az új utak keresését. Ha hajléktalan emberekkel, vagy ellátásukkal összefüggésben kérdésed, vagy kérésed van, fordulj hozzá bizalommal.

E-mail: osvald.ferenc@menedekhaz.hu
Telefon: +36 70 362 7620