Kik vagyunk?

A Menedékház Alapítvány Budapest XI. kerületében végzi a rászoruló családokat és hajléktalan embereket segítő tevékenységét a 1112 Budapest, Muskétás utca 1. szám alatt található székhelyén, ahol éjjeli menedékhellyel, hajléktalanok nappali melegedőjével, betegszobás ellátással, rehabilitációs programmal és családok átmeneti otthonával nyújt támogatást a rászoruló családok és egyének számára.

A Menedékház Alapítvány jelenleg hajléktalan emberek, otthontalanná vált családok társadalmi integrációjának az elősegítésével foglalkozik. Olyan ellátásokat/programokat szeretnénk kialakítani, mely valós választ ad a hátrányos helyzetű csoportok,állami gondozott fiatalok és családok mindennapi problémáira. 

A Menedékház Alapítvány közhasznú besorolású, és közfeladatot lát el, a működés mikéntje és a nyújtott szolgáltatások nyilvánosak. Amennyiben szeretné jobban megismerné munkánkat, vagy bármilyen kérdése merülne fel velünk kapcsolatban, akkor keressen minket bizalommal, akár e-mailen, akár telefonon, akár pedig előzetes időpont egyeztetés után személyesen is.

1.000 Ft
Egy gyermek egy heti tízóraija.
2.000 Ft
Egy gyermek egy heti meleg ebédje.
5.000 Ft
Egy havi sportegyesületi tagság.
10.000 Ft
Egy neurológiai problémákkal küzdő gyermek havi gyógyszere.
20.000 Ft
Egy gyermek nyári tábora.
100.000 Ft
Fejlesztő gyógypedagógus havi tiszteletdíja.

Mi ebben hiszünk!

Együtt, minden ember számára, megadhatjuk az otthon lehetőségét. Meggyőződésünk, hogy a hajléktalanság megelőzhető. Ehhez elengedhetetlen a közös összefogás. Nem hiszünk abban, hogy a hajléktalanság egy választás. Az addikció, a szegénység, a mentális betegségek vagy egy-egy nem várt életesemény nem egy döntésen alapul. Gondolj csak bele.

Számunkra elfogadhatatlan, ha egy gyermeknek nincs hol aludnia, nincs mit ennie, nem kap a fejlődéséhez minőségi oktatást, ha nem játszhat önfeledten, ha a családjának anyagi helyzete miatt kirekesztődik. Fontosnak tatjuk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, iskolarendszerből való kihullásának megelőzése elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősen gondolkodjunk társadalmunk jövőjéről. 

Hiszünk benne, hogy a megoldást kereső, nem az okokat firtató, nem az érdemességet boncolgató, a gyengeségekre összpontosító, hanem a meglévő és kapacitálható erőforrásokra koncentráló segítő hozzáállás az, ami egy élhetőbb, emberibb társadalom felé visz minket, hiszen minden ország gazdagsága abban mutatkozik meg, hogy a szegényei hogyan élnek.

Céljaink!

A Menedékház Alapítvány mindent megtesz azért, hogy mozgósítsa a közösségi erőforrásokat a hátrányos helyzet enyhítése érdekében. Munkánk során törekszünk mind hazánkban, mind nemzetközi színtéren hatékony, partneri együttműködések kialakítására.

Olyan ellátásokat/programokat szeretnénk kialakítani, mely valós választ ad a hátrányos helyzetű csoportok, családok mindennapi problémáira. A tervezésnél mindig azon hiány pótlását célozzuk meg, amelynek megszüntetése hatékony eszközei lehetnek a hátrányos helyzetű csoportoknak a beilleszkedéshez.

Munkánkat minden helyzetben pártatlanság, függetlenség és semlegesség jellemzi. A segítségnyújtás megkülönböztetés nélkül történik. A segítség prioritását kizárólag a szükségletek alapján határozzuk meg.

Célunk, hogy munkatársaink egy nyugodt környezetben tudjanak dolgozni. Mindent megteszünk azért, hogy mind anyagilag, mind szakmailag mindez biztosítva legyen.

Mindennapi munkánk során, fontosnak tartjuk, hogy egy adott problémára rendszerszinten próbáljunk meg választ adni, de nem elfelejtve azt, hogy személyre szabottan is hatékonyaknak kell maradnunk.

Ösztönzünk minden olyan szakmai/társadalmi elképzelést, amely arra irányul, ahol minden ember érvényesülni tud, és minden ember ugyanazon a szolgáltatásokhoz férjen hozzá.

Eredményeink

Szakmai munkánk során nagyon nehéz számokban kifejezni eredményeinket, a jelenlegi helyzetben ez szinte lehetetlen. Egy gondozási folyamat során sok kisebb,nagyobb részeredményeket, sikereket érünk el, amit sokszor fel sem fogunk. A közös munka során azonban sok, számokban jól mérhető eredményt érünk el.

ügyfél éjszaka 2018-ban

Az általunk fenntartott intézmények telt házzal, várólistával működtek 2018-ban is, teljes kapacitással dolgoztunk. Ez azt jelenti, hogy minden ágyon, minden éjszaka aludt egy rászoruló ember, sőt téli “krízis időszakban” bőven meghaladtuk a létszámot.

Átlagosan 22 családnak,50-55 gyereknek, összesen 80 főnek nem kellett számukra nem megfelelő helyen, esetleg utcán, vagy egymástól szétválasztva tölteni az éjszakákat 2018-ban.
Hajléktalanellátó intézményeinkben naponta 140 hajléktalan férfi és nő hajthatta le fejét nyugovóra, ahelyett hogy a kapualjakba, aluljárókba, erdőkbe kényszerültek volna.

kilogramm élelmiszert osztottunk ki 2018-ban

Annak ellenére, hogy nem ez a fő profilunk számunkra is fontos, hogy az élelmiszerfeleslegek a legrászorultabbakhoz jussanak el. Ezért 2018-ban az intézményeinkben élő, illetve a látókörünkbe kerülő rászorulók között, legyen az Budapest, vagy távolabbi hátrányos helyzetű térség, rendszeresen osztottunk élelmiszert.

Az alapellátáson felüli ételosztás (közeli lejáratú és tartós élelmiszer, illetve egytál meleg étel) a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a Baptista Szeretetszolgálat, illetve a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program által valósulhat meg.

család maradhatott együtt 2018-ban

 A 2018-as évben 91 nálunk élő gyerek örülhetett annak, hogy a szüleivel maradhat. A családok átmeneti otthonának köszönhetően 38 család széthullását sikerült megelőzni. Ebben az évben gyógypedagógiai fejlesztést 41 gyermek számára biztosítottunk, a fejlesztő pedagógusunk segítségével.

Gyermekgondozónk és önkénteseink által működtetett, családi napközi szolgáltatásunkat 27 gyermek élvezhette a manószobában. A nyár során a bejárós és a napközis táborainkban összesen 40 gyermek vehetett részt, közösségi gyűjtésünknek köszönhetően.

Csiszár Ildikó

Alapító/kuratóriumi elnök

A rendszerváltást követő gazdasági, társadalmi változások hatására robbanásszerűen megnövekedett a szociális ellátásra szorulók száma. Mint annyi más magánember - én is igyekeztem segítséget nyújtani egyik-másik hozzám fordulónak, de a segítség, amit magánemberként nyújtani tudtam, elenyésző volt, csepp a tengerben. Két évig érlelődött a gondolat, majd 2004-ben elhatároztam, hogy létrehozom az alapítványt. 2005-ben bejegyezték, közben folyamatosan kerestem a szakembereket, akik azt az elképzelést, ami bennem érlelődött az évek alatt, meg tudják-tudjukvalósítani. Találkoztam Nagy Zoltánnal, akinek az embersége, az elesettekhez való viszonya, a feléjük fordulása azonnal megfogott. Pár nap után már írtuk a listát, milyen nem lesz a „mi” alapítványunk…
Köszönöm Nagy Zoltán, Papp Lajos, Bagdi Nóra, Dürgő Beáta, Marx Dóra, Nagy Ákos, Simonffy András, Türk Rita, Vithalm László hogy veletek dolgozhattam, hogy büszke lehetek, hogy azt érezhetem, hogy részem van a Menedékház Alapítvány létrejöttében.

E-mail:csiszar@menedekhaz.hu
Telefon: +36 30 586 3378

Nagy Zoltán

Szakmai igazgató/Kuratóriumi tag

 

2008-ban szerencsés véletleneknek köszönhetően kerültem kapcsolatba a Menedékház Alapítvánnyal, pontosabban Csiszár Ildikó alapítóval. Körülbelül 1 éves előkészületi munkák után, 2009-ben kezdtem meg a szakmai munkát. Ezután minden jött magától. Sok változást megértem már, és remélem, hogy legalább ennyit még megfogok.
Szívügyem a Menedékház Alapítvány és "saját gyermekként" tekintek rá, ennek köszönhetően arra a kérdésre, hogy én mit csinálok a Menedékház Alapítványnál, csak annyi a válasz, hogy: mindent.

E-mail: nagyzoltan@menedekhaz.hu
Telefon: +36 30 501 9963

 

 

 

 

 

 

Osvald Ferenc

Intézményvezető - hajléktalanellátás

Feri, 2018 óta dolgozik alapítványunknál, mint a hajléktalanellátással foglakozó, integrált formában működő intézmény vezetője. Az ellátási formát igénybevevő rászorulók szükségletei meglehetősen szerteágazóak, így az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásaink is igénylik a folytonos megújulást, innovációt, az új utak keresését. Ha hajléktalan emberekkel, vagy ellátásukkal összefüggésben kérdésed, vagy kérésed van, fordulj hozzá bizalommal.

E-mail: osvald.ferenc@menedekhaz.hu
Telefon: +36 70 362 7620

 

 

Surányi Ákos

Fundraiser/Önkéntes koordinátor

Ákos 2015 óta dolgozik az Alapítványnál, előtte 10 éven keresztül a hajléktalan-ellátásban “civilkedett”.
A Családok Átmeneti Otthonának intézmény- és szakmai vezetője volt évekig, 2019 óta pedig az egész alapítvány fundraisereként, és önkéntes koordinátoraként funkcionál, legyen az magyar vagy külföldi önkéntes. Elmondása szerint számára a munka hivatássá vált a Menedékház Alapítványnál, elkötelezett híve a szegregáció és a kirekesztés megszüntetésének, valamint a mélyszegénységben születő, intézményben felnövő gyermekek felzárkóztatásának. Irodája bárki előtt nyitva áll.

E-mail: suranyi.akos@menedekhaz.hu
Telefon: +36 30 201 8775

Madar Alexandra

Intézményvezető-gyermekvédelem

Szandi vagyok és 2016 szeptembere óta dolgozom az Alapítvány Családok Átmeneti Otthonában. Szociális munkásként családgondozó pozícióban dolgoztam hosszú ideig. Intézményvezetőként feladatom a családok mindennapi életét érintő és az azokon túl mutató szakma döntések meghozatala. Továbbá én koordinálom a Családok Átmeneti Otthonának kis stábját. Célom, hogy mindenki megtalálja a helyét és egy jó hangulatú csapatként tudjunk a mindennapokban együtt dolgozni. Kedvenc feladataim közé tartozik a programok szervezése és lebonyolítása, amivel a nálunk élő családok mindennapjait tesszük színesebbé. Kapcsolatot ápolok más intézményekkel, szervezetekkel, hallgatók gyakorlatát koordinálom, és igyekszem készen állni az újabb és újabb kihívásokra, hiszen az évek során egy dolgot megtanultam: itt nincs két egyforma nap.

E-mail: madar.alexandra@menedekhaz.hu
Telefon: +36 70 629 3044

Végh Árpád

Műhely_Klub projektfelelős

15 éve dolgozom a szociális szférában, ennek nagy részét a Menedékház Alapítványnál töltöttem. 9 éve vezetem itt a Műhely-Klub néven futó gyermekvédelmi programot, melyet szívügyemnek tartok és egyben a szakmai kiteljesedésemnek is tekintek. Hálás vagyok, hogy most azt a munkát végezhetem, amiről korábban álmodtam.

E-mail: muhely@menedekhaz.hu
Telefon: +36 30 252 3455

 

Somogyi Arany

Adománybolt program koordinátor

Arany 2012 óta tagja alapítványunk csapatának, mint pályázati referens, emellett 2015 óta Ő az Adománybolt program felelőse is. Arany koordinálja az adománybolttal kapcsolatos összes feladatot, így ha bármilyen jellegű kérdésed, kérésed van ezzel kapcsolatban, Ő biztosan segíteni tud neked.

E-mail: somogyi@menedekhaz.hu
Telefon: +36 30 241 2762

Türk Rita

Irodavezető

Rita vagyok, és az alapítás óta aktívan veszek részt a Menedékház Alapítvány működésében. Bár 10 év soknak tűnik, de itt repül az idő. Különösen akkor, ha valaki elhívatott. Nem vagyok szociális munkás, sem családgondozó, mégis nap mint nap részt veszek a ház életében, működtetésében. A mindennapok „motorja” vagyok, de hívhattok irodavezetőnek is. Én vagyok felelőse a számlákkal, pénzügyekkel, munkaügyekkel kapcsolatban felmerülő feladatoknak, ezek napi szinten történő rendben tartása számomra sokrétű, színes munkát jelent. Ezen túlmenően a könyveléssel kapcsolatos ügyintézés is a feladataim közé tartozik. Segítségem a fentiek vonatkozásában bármikor kérhetitek, továbbra is szívesen állok rendelkezésre bármiben, ami az alapítvány céljainak rövid – és hosszabb távú megvalósítását elősegíti.

E-mail: turk@menedekhaz.hu
Telefon: +36 30 339 2212

X Y

….

….

E-mail: 
Telefon: +36 xx xxx xxxx

Partnereink

Kiemelt partnereink

Egyéb partnereink

AbonettAlföldi TejAura Food Kft.Ági NektárBácsi Tészta Tésztagyártó Kft.Bereg-Ber Kft. Bestar Hungary Kft. Bijó Élelmiszer Kereskedelmi Kft. Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.Foltin Globe Fonyódi Ásványvíz Kft. Gastroil Magyarország Zrt. Goodmilk Kft. Gridella Kft.HUNGRANA KFT.Kedvenc JM Kft. Kuntej Zrt Madal Bal Kft. Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Mantar Kft Rubin Szegedi paprikafeldolgozó kftSága Foods Zrt. Segafredo Zanetti Kft. Sió-Eckes Kft. Szatmári Ízek Szegedi Paprika Zrt. Thallo-Food Kft.Univer-Product Zrt.Variocommerce Viciunai Hungary Kft. Wiesbauer – Dunahús Kft. Zimbo Perbál Húsipari Termelő Kft. – XTRM Group Kft.

Adattár

2017-2018

Közhasznúsági jelentés 2018

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2018. év

Elolvasom

1% adományok beszámoló

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról.
[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]

Elolvasom

A könyvvizsgálat eredménye

A 2017. július 21. napján kötött megbízási szerződés alapján feladatunk a MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY (továbbikban: Alapítvány) 2016. évi “PK-242” jelű beszámolójának vizsgálata….

Elolvasom

További dokumentumok

Külföldről támogatott szervezet

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a civil szervezetre vonatkozó alábbi adat nyilvántartásba történő bejegyzését. Az alapítvány a 2017. LXXVI. törvény szerinti külföldről támogatott szervezetnek minősül.

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2017

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2017. év

Elolvasom

Közhasznúsági nyilatkozat 2016

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2016. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2015

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2015. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2014

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2014. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2013

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2013. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2012

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2012. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2011

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2011. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2010

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2010. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2009

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2009. év

Elolvasom

Közhasznúsági jelentés 2008

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2008. év

Elolvasom

Cím

Dokumentum leírás

Elolvasom

Iratkozz fel hírlevelünkre!